Kvalitetspolicy

NOVA skal være en attraktiv leverandør og en viktig part i kundenes satsninger på digitale løsninger. Konsulentene skal være lydhør for kundens og sluttbrukernes behov og levere prosjekter og ressurser til deres forventninger og krav.
For å sikre at NOVA sine konsulenter skal være av høy kvalitet har vi sterkt fokus på kompetanseheving og -deling.

 Gjennom ledelsessystemet jobbes det systematisk med å kontinuerlig forbedre prosesser og tilpasse oss gjeldende krav. 

Kvalitetsmål

 

ISO-sertifiseringer

ISO-standarder er utgitt av International Standard Organization og utstedes av et tredjeparts sertifiseringsorgan. Standardene er utviklet for å veilede virksomheter i kvalitetsstyring.

Nova Consulting Group er sertifisert innenfor Kvalitetstyring (ISO 9001:2005). Dette gir retningslinjer og krav til hvordan vi implementerer og vedlikeholder et kvalitetsstyringssystem. For oss er denne sertifiseringen viktig for bedre kvalitet og kompetanse, samt høyere kundetilfredshet.

Her finner du sertifikatet.